پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نیومن و کنراد

پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نیومن و کنراد

دانلود بهترین پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نیومن و کنراد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 7
حجم 181 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

پرسشنامه نیومن و کنراد

ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه مدیریت دانش نیومن است که هر دو پرسش نامه  دارای مقیاس پنج درجه ای نوع لیکرت بوده و پاسخ دهنده با انتخاب یکی از ارزش های عددی بین1-5 میزان موافقت یا مخالفت خود را با گویه ای که ذکر شده است بیان می دارد.

 

 

 

مدیریت دانش    خیلی زیاد    زیاد    متوسط    کم    خیلی کم
                           1           2          3          4         5

 

 

 

 

 ساختارپرسش نامه مدیریت دانش

این پرسش نامه شامل21 گویه می باشد که در آن برای سنجش مدیریت دانش از چهار مولفه استفاده می شود. سطح اندازه گیری پرسش نامه فاصله ای و بر اساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت  می باشد. این پرسش نامه توسط کارکنان تکمیل می شود و از آنها خواسته می شود تا گویه ها را تا حدی که در مورد واحد محل کاری آنها صدق می کند، در طول مقیاس5 درجه ای لیکرت(خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم) مشخص کنند. مولفه های مدل پژوهش و سوالات ناظر بر سنجش هر مولفه که در این پرسش نامه  مورد استفاده قرار گرفته است؛ در جدول زیر آورده شده است.

 

مدیریت دانش    شاخص ها    شماره سوال    جمع
    خلق دانش    1 تا 5    5
    انتقال دانش    6 تا 10    5
    بکارگیری دانش    11 تا 14    4
    ذخیره دانش    15 تا 21    7

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نیومن و کنراد از download

خرید فایل word پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نیومن و کنراد از download

دریافت فایل pdf پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نیومن و کنراد از download

دانلود پروژه پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نیومن و کنراد از download

خرید پروژه پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نیومن و کنراد از download

دانلود فایل پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نیومن و کنراد از download

دریافت نمونه سوال پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نیومن و کنراد از download

دانلود پروژه پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نیومن و کنراد از download

خرید پروژه پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نیومن و کنراد از download

دانلود مقاله پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نیومن و کنراد از download

دریافت مقاله پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نیومن و کنراد از download

خرید فایل پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نیومن و کنراد از download

دانلود تحقیق پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نیومن و کنراد از download

خرید مقاله پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نیومن و کنراد از download

دانلود فایل pdf پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نیومن و کنراد از download

دانلود مقاله پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نیومن و کنراد از www

خرید پروژه پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نیومن و کنراد از www

دانلود فایل پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نیومن و کنراد از www

دریافت فایل word پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نیومن و کنراد از www

خرید نمونه سوال پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نیومن و کنراد از www

دانلود فایل پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نیومن و کنراد از www

دریافت فایل word پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نیومن و کنراد از www

دانلود فایل word پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نیومن و کنراد از www

خرید فایل پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نیومن و کنراد از www

دانلود تحقیق پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نیومن و کنراد از www

دریافت فایل pdf پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نیومن و کنراد از www

دانلود پروژه پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نیومن و کنراد از www

خرید کارآموزی پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نیومن و کنراد از www

دانلود فایل pdf پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نیومن و کنراد از www

دانلود کارآموزی پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نیومن و کنراد از www

دانلود مقاله پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نیومن و کنراد از pdf

دریافت پروژه پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نیومن و کنراد از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نیومن و کنراد از pdf

خرید فایل پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نیومن و کنراد از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نیومن و کنراد از pdf

دریافت کارآموزی پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نیومن و کنراد از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نیومن و کنراد از pdf

خرید تحقیق پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نیومن و کنراد از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نیومن و کنراد از pdf

دریافت تحقیق پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نیومن و کنراد از pdf

خرید فایل پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نیومن و کنراد از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نیومن و کنراد از pdf

خرید فایل پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نیومن و کنراد از pdf

دانلود نمونه سوال پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نیومن و کنراد از pdf

دانلود فایل پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نیومن و کنراد از pdf

دانلود کارآموزی پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نیومن و کنراد از word

دریافت فایل پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نیومن و کنراد از word

دانلود فایل پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نیومن و کنراد از word

خرید نمونه سوال پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نیومن و کنراد از word

دانلود تحقیق پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نیومن و کنراد از word

دانلود تحقیق پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نیومن و کنراد از word

خرید فایل word پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نیومن و کنراد از word

دانلود پروژه پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نیومن و کنراد از word

دریافت فایل پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نیومن و کنراد از word

دانلود پروژه پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نیومن و کنراد از word

دانلود پروژه پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نیومن و کنراد از word

دانلود فایل پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نیومن و کنراد از word

دریافت فایل پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نیومن و کنراد از word

دانلود پروژه پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نیومن و کنراد از word

دانلود کارآموزی پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نیومن و کنراد از word

دریافت تحقیق پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نیومن و کنراد از free

دانلود مقاله پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نیومن و کنراد از free

دانلود فایل pdf پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نیومن و کنراد از free

خرید تحقیق پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نیومن و کنراد از free

دانلود پروژه پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نیومن و کنراد از free

دریافت کارآموزی پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نیومن و کنراد از free

دانلود فایل word پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نیومن و کنراد از free

دریافت مقاله پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نیومن و کنراد از free

دانلود فایل پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نیومن و کنراد از free

دانلود فایل پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نیومن و کنراد از free

دریافت فایل pdf پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نیومن و کنراد از free

خرید کارآموزی پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نیومن و کنراد از free

دانلود کارآموزی پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نیومن و کنراد از free

دریافت فایل word پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نیومن و کنراد از free

خرید تحقیق پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نیومن و کنراد از free


مطالب تصادفی